Giden Öğrenci Öğrenim

Giden Öğrenci Öğrenim

ERASMUS+ GİDEN ÖĞRENCİ ÖĞRENİM CHECKLIST

Öğrencinin Hareketliliğe Gitmeden Önce Yapması Gerekenler:

 

 • Öğrenci Erasmus Öğrenim hareketliliğinden faydalanmak üzere asil olarak seçildiğinde, yerleştiği kuruma nomine edilmesi gerekmektedir. Öğrenci, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından karşı kuruma nomine edildiğinden emin olmalıdır.
 • erasmus@tinaztepe.edu.tr adresine e-posta göndererek randevu talebinde bulunulacak (tüm öğrencilerin randevu alarak erasmus+ öğrenim hareketliliği sözleşmesini imzalamak üzere Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne gelmeleri zorunludur)
 • Erasmus+ öğrenim hareketliliği sözleşmesi için Uluslararası İlişkiler Birimine sunması gereken evraklar şunlardır;

 

 1. Davet Mektubu
 2. Öğrenim Anlaşması (LA-Learning Agreement for Studies)
 3. Yönetim Kurulu Kararı
 4. Güncel İngilizce Transkript
 5. Vadesiz Euro Hesabı (aslı ve fotokopisi)
 6. Vize (aslı ve fotokopisi)
 7. Sağlık ve Seyahat Sigortası (minimum 30.000 euro teminatlı ve “ayakta tedavi” ibaresini içeren)
 8. Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) gidiş sınav sonucu çıktısı

(Birimimize sunduğunuz tüm belgelerin birer kopyası sizde bulunmalıdır)

 

 • Uluslararası İlişkiler Biriminde Erasmus+  Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi imzalanmalıdır.
 • Uluslararası İlişkiler Biriminden “ erasmus öğrenci beyannamesi” alınmalıdır.
 • Öğrenim hibesinin %70’lik kısmı verilen Euro hesabına yatırılır.

Öğrenci Hareketliliğe Gittikten Sonra İlk Bir Ay İçerisinde Yapılması Gerekenler:

 1. a) Alınan derslerde değişiklik varsa bölüm koordinatörü ile görüşerek öğrenim anlaşmasında yapılan değişiklikler “during the mobility” kısmına yazılarak onaylanmalıdır. Sonrasında değişikliklerle ilgili Yönetim Kurulu kararı alınmalıdır.

Öğrenim anlaşmasının son hali, Uluslararası İlişkiler Birimine e-posta ile ulaştırılmalıdır.

Hareketlilik Tamamlandıktan Sonra Dönmeden Önce Yapılması Gerekenler:

Erasmus+ öğrenim hareketliliği başlangıç ve bitiş tarihlerini belirten “Confirmation of Stay” veya LA’ta yer alan “after the mobility” kısmının doldurulması ve karşı kuruma onaylatılması gerekmektedir.

Hareketlilik Tamamlanıp Döndükten Sonra Yapılması Gerekenler:

Erasmus@tıinaztepe.edu.tr  adresine e-posta göndererek randevu talebinde bulunulmalıdır. Dönüş işlemlerinin tamamlanıp hibenin kalan %30’luk kısmını alabilmek için için Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmesi gereken evraklar şunlardır:

 1. a) Karşı kurumdan aldığım başarı durumumu gösteren Transkript ( veya after mobility)
 2. b) Ders değişikliği oldu ise öğrenim anlaşmasının tamamlanmış hali
 3. c) Ders değişikliği oldu ise yönetim kurulu kararı
 4. d) Pasaportun aslı ve giriş çıkış tarihlerinin fotokopisi
 5. e) Çevrimiçi dil desteği (ols) dönüş sınav sonucu çıktısı
 6. g) E-mail yolu ile gönderilen çevrimiçi AB anketini doldurulduğuna dair teyit (çıktısı alınmayacaktır)

* Yurtdışında alınan derslerin toplam kredilerinin 2/3’ünden başarılı olunmuş ise hibenin kalan

%30’una hak kazanılır. Olunmamışsa başarısızlık durumu Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından değerlendirilerek ya hibenin kalanı ödenmez, ya da iade talep edilebilir.