Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Başvuru formu,
  2. Mezun ise lise diploması, değil ise eğitim durumunu gösteren ilgili belge türü,
  3. Adayların lise eğitimi boyunca aldıkları dersleri ve notlarını gösteren not dökümü belgesi(transkript),
  4. Başvuru için sunulacak sınav sonuç belgesinin aslı ve ya onaylı fotokopisi,
  5. Pasaportun kişisel bilgileri içeren sayfa fotokopisi,
  6. Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türk Büyükelçiliği’nden alınabilecek Denklik Belgesi
  7. Niyet mektubu,
  8. Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir usulsüzlük olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır ve hakkında kanuni işlem başlatılır.