Başvuru Değerlendirme Kabul

Başvuru Değerlendirme Kabul

Sonuçların Bildirimi 

  • Başvurusu Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından kabul edilen aday öğrenciye ön ödeme bilgilerini içeren ön kabul bilgisi resmi yazı ile Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından bildirilir. Öğrenci adayından öğrenim ücretinin dörtte biri ön ödeme olarak alınır. Yapılan ön ödeme kayıt esnasında yıllık eğitim ücretinden mahsup edilir. Öğrenciden alınan ön ödeme sadece vize reddi alınması durumunda geri ödenir. Ön ödeme iadesinin yapılabilmesi için alınan vize reddi geçerli bir belge ile ispat edilmelidir.
  • Sadece ön ödemesini gerçekleştirerek, kayıt niyetini belirtmiş olan adaylara ilgili birim tarafından kesin kabul belgesi gönderilir. Gönderilen kabul belgesi adayın vize başvurusu için de kullanabileceği resmi belgedir.