Kayıt İçin Belgeler

Kayıt İçin Belgeler

Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler

 1. Kabul edilen adaylar, belirlenen tarihler içerisinde ve Üniversite tarafından ilan edilen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvurarak kayıt yaptırırlar.
 2. Kayıt sırasında adayların, başvuruda sundukları belgelerin asıllarını, tercüme ettirdikleri belgelerin asıllarını ve istenecek ek belgeleri sunmaları gerekir.
 3. Lise diploması aslı veya lise diploması henüz hazır değil ise, geçici mezuniyet belgesi aslı,
 4. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi” aslı,
 5. Pasaportta öğrencinin resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenim vizesinin bulunduğu sayfanın kopyası,
 6. 6 adet vesikalık fotoğraf,
 7. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,
 8. Başvuru esnasında sunulan ulusal/uluslararası sınav belgesinin aslı,
 9. Öğrenim dili Türkçe olan programlara başvuran öğrencilerin, Türkçe yeterliliklerini belgelemeleri zorunludur. TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan YÖS sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlilik sınavlarından lisans programları için C1 düzeyinde veya üzeri puan alan, ön lisans programları için B2 düzeyi veya üzeri puan alan öğrenciler öğrenimlerine başlayabilir.
 10. Kayıt belgeleri, Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları dışında ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

Vize ve İkamet İzni İşlemleri

 1. Yabancı uyruklu öğrencilerin, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sonrası alınan ikamet kartlarının bir kopyası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunulmalıdır.
 2. İzmir dışından alınan ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını İzmir'e taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamak ve gerekli başvuruları zamanında yapmak öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.
 3. Öğrenim amaçlı ikamet iznine başvuracak öğrencilerin ülke içinde geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmaları gerekmektedir. Uygun sigortayı yaptırmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu konu ile ilgili bilgiler İzmir İl Göç Müdürlüğü web sayfasından ve ofisinden öğrenilmelidir.
 4. Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.
 5. Mavi kart sahiplerinin ikamet başvurusu yapması gerekmemektedir.