Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

Üniversitemizin ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarında öğrenim görmek isteyen yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri, Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen kontenjan ve puanlama dahilinde yapılır.

Başvuran adayların lise veya lise dengi okul mezuniyet ortalaması Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği için 100 üzerinden minimum 80, diğer bölüm/programlar için minimum 60 olmalıdır.

Adaylar mezun ise, mezun oldukları lise veya dengi okul diploması, aşağıdaki tabloda yer alan diploma türü/bitirme sınavı / üniversiteye giriş sınav sonucu, mezun değil ise eğitim durumunu gösteren ilgili belge ile başvurabilirler.

Diploma türü/bitirme sınavı/üniversiteye giriş sınav sonucunu gösterir belgeye sahip olmayan adaylar mezun ise mezuniyet not ortalamasını gösteren lise veya dengi okul diploması ile de başvurabilirler.

Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alıntılanmıştır.

A. Kimler başvurabilir;

 1. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
 2. Yabancı uyruklu olanların,
 3. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 4. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
 5. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine,
 6. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilmelerine,
 7. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları alınır.

B. Kimler başvuramaz;

 1. C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
 2. K.T.C. uyruklu olanların,
 3. (A)nın 2. Maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların ((A)nın 5. Maddesinde şartları sağlayanlar hariç),
 4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip General Certificate of Education Advanced Level (GCE AL) sonucuna sahip olanlar ile 2005- 2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak General Certificate of Education Advanced Level (GCE AL) sınav sonuçlarına sahip olan ya da olacaklar hariç),
 5. Türkiye’deki Büyük Elçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (A)nın 2. Maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.