Erasmus+ Programı Hakkında

Erasmus+ Programı Hakkında

Erasmus Programı Hakkında

Erasmus Programı Nedir?

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmekle birlikte üniversiteler arasında uluslararası işbirliğini teşvik ederek öğrencilerin ve akademisyenlerin değişimini sağlamaktır. Erasmus+ Programı kapsamında kurumlar öğrencilerine ve personeline gittiği ülkeye göre değişen miktarda maddi katkı sağlarlar ancak Erasmus+ bir burs programı değildir!

Erasmus Öğrencilere Neler Kazandırıyor?

 • Farklı kültürde ortamda ders alma
 • Kültürlerarası farkındalık
 • Yabancı dili geliştirme
 • İstihdam edilebilirlik ve mesleki gelişim
 • Uluslararası arkadaşlıklar
 • Kişisel gelişim ve özgüven
 • Kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırır
 • Kişisel gelişimleri güçlendirir
 • İstihdam olanaklarının artırır
 • Yeni bir kariyer gelişimi sağlar.
 • Öğrencinin kendine olan güvenini artırır.
 • Gelecekte iş bulma şansını artırır.
 • Avrupa boyutu kazandırır.
 • Yurtdışı deneyim kazandırır.
 • Kendi kültürünü tanıtma imkanı sağlar.
 • Yeni arkadaşlar edinme imkanı tanır.
 • Farklı kültürler tanıyarak ön yargıların kırılmasını sağlar.

Sizin İçin Erasmus

Öğrenim Hareketliliği

 • Fakültenin/bölümün mevcut ikili anlaşmalarındaki kontenjanlar için başvurulur.
 • Öğrenim programının bir bölümü paydaş üniversitede geçirilir.
 • Alınan ders ve krediler transfer edilir, tanınma sağlanır.
 • Gidilen üniversitenin başvuru ön koşullarının da sağlanması gerekir; dil şart gibi...

Staj Hareketliliği

 • Mesleki deneyim elde etmek amaçlanır.
 • Araştırma, tez, ödev gibi faaliyetler için kullanılamaz.
 • Öğrenci, kabul edecek kurumu kendisi araştırır ve bulur.
 • Davet mektubu alınarak başvurulur.
 • Akademik tanınma sağlanır.
 • Son sınıfta başvurulmak suretiyle, mezun olarak gidilebilir.

Akademik Tanınma

Alınan dersler ve kredileri için tanınma sağlanacaktır
Benzer şekilde staj faaliyetleri de tanınacaktır
Gideceğiniz kurumda alacağınız derslerden başarılı olduklarınız burada başarılı; başarısız olduklarınız ise başarısız olarak sayılacaktır.

A) Programla İlişkili Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği Programla ilişkili ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

B) Programla İlişkili Olmayan Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik)

Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, Programla ilişkili olmayan ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

Ülke Grupları

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri*

700

700

5. ve 14. Bölge Ülkeleri*

600

750

*Bölgelere ait ülke listeleri EK-I’de verilmektedir.

Erasmus Öğrencilere Neler Kazandırıyor?

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

 • 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
 • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
 • Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar
 • Şehit/Gazi çocukları
 • Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)
 • Engelliler
 • Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez. Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

Erasmus Öğrencilere Neler Kazandırıyor?

Yükseköğretim kurumları ECHE ilkeleri doğrultusunda, Program ile ilgili tüm faaliyetlerde çevre dostu uygulamaları teşvik etmelidir. Hareketlilikte sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanımının teşvik edilmesi, kâğıt tabanlı yönetimin yerini Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi standartları ile uyumlu dijital süreçlerin alması, Erasmus + ile ilgili etkinlikler, konferanslar ve toplantılar düzenlerken daha çevre dostu adımlar atılması çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil uygulamalar kapsamındadır. Yükseköğretim kurumları, hareketlilik gerçekleştiren öğrenci ve personelin karbon salınımını azaltmaya ve hareketliliğin çevresel ayak izine yönelik olarak bu el kitabındaki yeşil seyahat gibi imkânları tanıtmalı ve teşvik etmelidir.